Přerušní běžecké sezóny

Od 12. 3. 2020, přesněji od 14:00, platí na území České republiky nouzový stav. Kromě jiných opatření se nás, jako sportovce, nejvíce dotýká zrušení všech sportovních akcí a uzavření vnitřních i venkovních sportovišť o celkové kapacitě převyšující 30 osob, ale zároveň odborníci doporučují pohyb na čerstvém vzduchu v přírodě. Zátěž by však neměla překročit rozumnou mez, a proto sportovců doporučují spíše "údržbový" pohyb. Tedy takové aktivity, při kterých nedojde k extrémní zátěži organismu, protože by došlo k oslabení imunity a velkému vysílení, avšak lidský organismus dostane pravidelnou dávku pohybu, na kterou je zvyklý. Pořadatelé závodů své akce v období krizového stavu zatím ruší - odkládají. Někteří stanovili předběžný náhradní termín pořádané akce, ale ani ten nemusí nutně platit. Je proto důležité sledovat novinky na jejich webových stránkách.