Výroční schůze

Děkujeme Tomáši Pánkovi za zachycení krásných momentů setkání BBK dne 31.1.2020.