Ocenění za rok 2019 jsou předána

Pár minut po sedmé hodině večerní zahájil akci předseda BBK, pan Karel Pelikán. Pozdravil necelou čtyřicítku přítomných a přistoupil k programu setkání. Hned na počátku požádal přítomné o tajné hlasování pro udělení ceny Běžec roku 2019. Následně přivítal nové tváře v modrožlutých řadách. Jmenovitě Adama Prchlíka, Lindu Pelikánovou, Zdeňka Kaloše, Martinu Točekovou, Soňu Trojáškovou, Petra Stožického, Martina Pertlíka a Františka Míčka. Následně se představili i ostatní okoukané tváře, aby novicové věděli, s kým mají tu čest a jaká esa hájí benešovské barvy.
Dále zhodnotil dosažené výsledky klubu za rok 2019. Vypíchnul republikového vítěze dogmaratonů Petra Stolárika, vítězku Běžce Podblanicka mezi ženami Petru Hálovou, 3. místo týmu na Vltavarunu, horskou výzvu Pavla Pospíšila a Vítka Jahody, dvoudení ultrazávod za velikou louží na území Kanady Tomáše Pačáka, absolvovaných 28 závodů Stanislava Vilímka a úspěšný výjezd do Amsterodamu a Třeboně. Za zmínku ovšem stály i výsledky ostatních, což vzápětí dodal, protože každý v uplynulém roce odevzdal na závodech své maximum.
Vyhodnotil docházku na úterních trénincích a podotkl, že by rád viděl i ostatní členy alespoň občas na společném výběhu. Následně vyzdvihl pozitivní dopad na dosahované výsledky běžců navštěvující novinku zavedenou od července 2019 a to čtvrteční tréninky pod vedením Jiřího Žaby. I tato akce určena nejen pro zástupce BBK, ale i široké veřejnosti bude pokračovat v letošním roce, protože o ni byl v řadách zájem. Datum zahájení se bude odvíjet od počasí. Termín bude v dostatečném předstihu zveřejněn. Nadnesl také myšlenku společného výletu-výběhu na nějaké zajímavé místo ČR nebo na SR. Nápad se potkal s různorodými reakcemi.
Poté pustil ke slovu p.Mayera a p.Procházku. Jan Mayer informoval o situaci kolem dokončení výstavby atletického stadionu v Benešově. Přesněji tribuny se zázemím a krytým tunelem pro trénink atletů v převážně zimním období a při nepřízni počasí. Složitost jednání a nedostatek financí sice nehrají ve prospěch projektu, avšak věřme, že námi zvolení zástupci města Benešov i kraje podniknou mnohá jednání a dovedou celou situaci ke zdárnému konci. Ke spokojenosti sportovců všech výkonnostních kategorií, tedy hobíků i profíků. Atleti by tím měli své důstojné prostředí stejně jako fotbalisté, hokejisté i ostatní sportovní kluby. 
Luděk Procházka zase pohovořil o pomoci při pořádání závodů v centru i okolí Benešova, které pořádá místní SK Benešov žije sportem, protože narůstá počet účastníků. Kdysi komorní až rodinné závody se staly masovými akcemi s několika stovkami běžců, a tak původní pořadatelský sbor již nestíhá podle svých představ. Následně představil myšlenku uspořádat v podzámčí zámku Konopiště a přilehlém okolí půlmaraton. Po žádal přítomné o návrhy na trasu závodu, protože ví, že máme tamější prostředí zaryto v nohách, a tedy by mohla vzniknout pěkná trasa s mnohými vyhlídkami do okolí.
Poté již došlo na to, na co všichni netrpělivě čekali celý večer. Předávání medailí a ocenění. Soutěže probíhali celý rok 2019 a na konci došlo na sčítání, hledání a porovnávání, abychom se následně dozvěděli jména vítězů. Mezi oceněné se probojovali Stanislav Vilímek, Tomáš Pačák (ukořistil dvě ocenění), Barbora Prchlíková, Pavel Pospíšil  (ukořistil dvě ocenění), Peter Stolárik, Lenka Šináglová (ukořistil dvě ocenění) a Miroslav Šulc. Běžcem roku 2019 byl zvolen PETER STOLÁRIK. Poděkování a čestné ocenění si domů odnesli: Stanislav Vilímek za svědomitou a poctivou evidenci výsledků BBK, Petr Šedivý, Jindřich Slunečko st. a Stanislav Benovič za hudební doprovod při akci a Karel Pelikán za reprezentativní vedení BBK.
Na závěr formální časti poděkoval předseda přítomným za účast i zviditelňování modrožlutých barev, pivovaru Ferdinand za poskytnutí zázemí, muzikantům za hudební doprovod, rodině Pelikánových za přípravu občerstvení a Standovi Vilímkovi za mravenčí práci při vedení statistik. V tento moment se schůze překlopila do neformální části. Začala zábava, zpěv i diskuse o sezóně. Fotodokumentaci celé akce prováděl Tomáš Pánek, kterému rovněž patří velké poděkování. Některé fotky od něj jsou přímo pod článkem a zbylé v galerii.
Akci lze zhodnotit jako vydařenou. Všichni se těší na další setkání, které se bude konat v letním období u ohně s vuřty a pivem. Přejeme všem mnoho běžeckých úspěchů na trati 2020.